Hoofdstukken

Stadsdelen en dienstverlening

Stadsdelen en dienstverlening

Goede dienstverlening aan inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties is ons doel. We verkleinen de afstand tussen het stadhuis en de inwoners, vooral in wijken waar mensen de weg naar de gemeente niet gemakkelijk weten te vinden, waar mensen weinig vertrouwen hebben in de overheid en waar de opkomst bij verkiezingen laag is. Wij willen een nabije gemeente zijn, die benaderbaar is voor haar inwoners.

We zetten in op betere digitale dienstverlening. Het moet niet uitmaken waar of hoe je in contact komt met de gemeente. Als online contact niet past bij de behoefte, moet persoonlijk contact met de gemeente in de eigen wijk mogelijk zijn. Zo brengen we de menselijke maat terug, in het bijzonder voor ouderen en mensen met een beperking. We willen dat inwoners kunnen meedenken en vergroten de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op de plannen voor hun straat, buurt, wijk en de stad. Ook willen we de raad eerder betrekken bij plannen. We dragen zorg voor gedegen participatie waarbij een zo transparant mogelijke belangenafweging wordt gemaakt. We gaan het volgende doen:

Deze pagina is gebouwd op 10/12/2023 13:22:50 met de export van 10/12/2023 13:18:30