Hoofdstukken

Duurzaamheid

Duurzaamheid

De klimaatcrisis is een wereldwijd probleem. Ook in Den Haag ondervinden we de gevolgen van klimaatverandering. We willen de schadelijke uitstoot van broeikasgassen, stikstof en fijnstof fors reduceren. Daarmee draagt Den Haag bij aan het mondiale doel van maximaal anderhalve graad aardeopwarming en houden we rekening met toekomstige generaties: ook zij moeten in een gezonde en fijne stad kunnen wonen. Het is belangrijk dat iedereen mee kan werken aan de duurzaamheidsopgave: inwoners, (mkb-)ondernemers en maatschappelijke organisaties.

Ons klimaatbeleid willen we rechtvaardig en sociaal voeren, zodat onze inwoners niet in de problemen komen door een te hoge energierekening. Om duurzaamheidsmaatregelen maximaal in te zetten en uitvoering van ons klimaatbeleid te versnellen, houden we vast aan onze ambitie klimaatneutraal te zijn in 2030. Daarnaast sluiten we ons aan bij het Parijse Klimaatakkoord en beschouwen we Europese en landelijke klimaatdoelstellingen als ondergrens van de resultaten die we in Den Haag willen behalen. We kiezen hierbij voor een integrale aanpak waarbij vanuit alle beleidsvelden wordt bijgedragen aan de doelstellingen. En we maken uiteraard zoveel als mogelijk gebruik van fondsen en subsidies van provincie, Rijk en Europa. We gaan het volgende doen:

Deze pagina is gebouwd op 10/12/2023 13:22:50 met de export van 10/12/2023 13:18:30