Hoofdstukken

Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

In Den Haag is de startpositie niet voor iedereen gelijk: veel inwoners hebben te maken met uitsluiting, discriminatie en bijvoorbeeld gezondheidsachterstanden. We willen de kansenongelijkheid verminderen, de sociale basis versterken, inclusie bevorderen, discriminatie bestrijden en zorgen dat iedereen naar vermogen mee kan doen aan de Haagse samenleving. Inwoners dragen daarin zelf verantwoordelijkheid. Maar mensen die niet (volledig) mee kunnen doen, mogen rekenen op passende ondersteuning. Toegankelijkheid en betaalbaarheid van die ondersteuning zijn daarbij belangrijke uitgangspunten.

Deze pagina is gebouwd op 10/12/2023 13:22:50 met de export van 10/12/2023 13:18:30