Hoofdstukken

Goed bestuur

Goed bestuur

Na de afronding van de onderhandelingen ontstaat een nieuw dagelijks bestuur. Wij willen in die nieuwe samenstelling een stap zetten in de verbetering van het politiek klimaat.

Gezien de onderlinge verhoudingen binnen het Haagse stadsbestuur zijn indringende gesprekken over de bestuurscultuur nodig. Met een open houding dragen wij bij aan de opdracht die de raad zichzelf hier heeft gesteld en we conformeren ons aan de gezamenlijke uitkomst.

Wij gaan graag in gesprek met alle betrokkenen om te werken aan betere samenwerking binnen de raad en tussen raad en college. Hierbij zijn raadsconferenties en ontmoetingen tussen raad, stad en college van groot belang. We moeten goed in gesprek blijven over wat beter kan en op welke manier dat kan. Dat verandert natuurlijk niet van het ene op het andere moment; laten we alert zijn en elkaar hierop blijven aanspreken. En we blijven, net als bij het opstellen van dit akkoord, de oppositiefracties graag betrekken.

Wij gaan als coalitiefracties, zowel vanuit onze positie als (aankomend) wethouders als vanuit de raad, aan de slag met inhoudelijke thema’s die bij eerdere ontmoetingen zijn benoemd, zoals:

  • Samenwerking en dualisme, waarbij meer ruimte is voor debat in de raad;
  • Betere informatievoorziening, waarbij de wens is dat informatie zoveel mogelijk openbaar wordt gemaakt;
  • Betere besluitvorming, waarbij de wens is dat de raad in de beginfase van het beleid wordt betrokken bij mogelijke richtingen;
  • Betere betrokkenheid van inwoners.

Ten slotte roepen we op om de omgangsvormen te verbeteren. Wij, collegeleden en coalitiefracties, zijn hierop aanspreekbaar en roepen andere partijen op hier ook werk van te maken.

Wij dragen zeer graag bij aan het voortzetten van de gesprekken hierover, liefst in duaal verband en met open vizier om zo gezamenlijk, werkende weg, de door ons allen gewenste cultuurverbeteringen vorm te geven.

Deze pagina is gebouwd op 10/12/2023 13:22:50 met de export van 10/12/2023 13:18:30