Hoofdstukken

Stadsontwikkeling en wonen

Stadsontwikkeling en wonen

Den Haag is een prettige en aantrekkelijke stad om te wonen, te leven en te werken en dat moet zo blijven. Net als andere steden groeit Den Haag en dat zal de komende decennia zo blijven. We ontwikkelen beleid voor het weerbaarder en veerkrachtiger maken van Den Haag voor risico's en crises. Ook willen we dat iedereen in Den Haag kans heeft op een betaalbare woning in een groene, duurzame omgeving waar we ons gezond kunnen verplaatsen. In een stad met weinig grond stelt dit hoge eisen aan de gebiedsontwikkeling.

We werken aan een rechtvaardige en passende verdeling van de schaarse woningvoorraad en gaan segregatie tegen. Daarnaast helpen we bij de realisatie van een duurzame, toekomstbestendige woning voor alle inwoners. Slechte woonomstandigheden, discriminatie op de woningmarkt, overbewoning, leegstand en te hoge huurprijzen pakken we aan. Ook moet de groei van de stad gepaard gaat met voldoende voorzieningen. We richten ons nadrukkelijk op de verbetering van de leefbaarheid in delen van de stad waar deze onder druk staat. Ook staan we voor de uitdaging om de groeiende groep kwetsbare mensen onderdak te blijven bieden. Alle creativiteit en samenwerkingskracht is nodig om dit samen met de partners in de stad op te pakken. We werken intensief samen met marktpartijen en woningcorporaties. En we zetten de grote gebiedsontwikkelingen in de Binckhorst, Zuidwest en het Central Innovation District (CID) door. We gaan het volgende doen:

Deze pagina is gebouwd op 10/12/2023 13:22:50 met de export van 10/12/2023 13:18:30