Hoofdstukken

Buitenruimte

Buitenruimte

Iedereen in de stad moet kunnen genieten van een groene, schone en fijne openbare ruimte. Voor kinderen om te spelen, voor mensen om te wandelen en elkaar te ontmoeten en voor dieren om te leven. We hebben hierbij extra aandacht voor de toegankelijkheid. We zetten in op het behoud van groen, bomen en de stadsnatuur en het vergroenen van versteende wijken. Afval op straat en in parken pakken we aan.

De komende jaren gaan we het volgende doen:

  • Alle inwoners moeten kunnen rekenen op een mooie buitenruimte. Daarom houden we het onderscheid tussen de kwaliteitsniveaus Hofstad-en Residentiekwaliteit tegen het licht, zodat we kunnen bepalen of het onderhoudsbudget goed wordt verdeeld over de verschillende wijken en gebieden;
  • We gaan door met het opknappen van wijken met achterstallig onderhoud, zoals Mariahoeve, Kraayenstein, Nieuw Waldeck en Houtwijk. We reageren adequaat op signalen van inwoners dat de buitenruimte niet op orde is. Ook de komende jaren blijven we investeren in het vervangen van kademuren, bruggen en andere kunstwerken;
  • We willen een toegankelijke stad zijn. Kindvriendelijk, toegankelijk voor ouderen en voor mensen met en zonder een beperking. Bij alle projecten in de buitenruimte is toegankelijkheid het uitgangspunt en expliciet onderdeel van de planvorming, waarbij we ervaringsdeskundigen en experts zullen betrekken. We stellen een toegankelijkheidscoördinator aan, die erop toeziet dat toegankelijkheid goed wordt verankerd bij de inrichting van de stad en op andere beleidsterreinen in de uitvoering;
  • Samen met Dunea breiden we het aantal watertappunten uit. We streven naar tien extra watertappunten per jaar.
Deze pagina is gebouwd op 10/12/2023 13:22:50 met de export van 10/12/2023 13:18:30